Režim dne

7:00 – 8:45 hod.
ranní hry (volné hry, spontánní hry, individuální práce s dětmi) děti se scházejí v průběhu ranních her a mohou se zapojit do probíhajících her a aktivit. Cílem je naučit děti spolupracovat, domluvit se a navázat vztahy s kamarády.

8:45 – 9:00 hod.
ranní cvičení, hudební a pohybové hry
děti si procvičují své orientační, motorické a koordinační schopnosti.

9:00 – 9:15 hod.
hygiena, svačina (osvojování hygienických a stravovacích návyků)

9:15 – 10:00 hod.
vzdělávací řízené činnosti (individuální nebo skupinové) probíhají podle třídních plánů, které jsou přizpůsobeny věku dětí.

9:45 – 11:50 hod.
pobyt venku (doba pobytu venku je přizpůsobena klimatickým podmínkám) obvykle využíváme prostor školní zahrady, nebo jsou organizované vycházky po okolí

11:50 – 12:20 hod.  
hygiena, oběd

12:15 – 13:00 hod.
klidné hry

12:45 – 13:15 hod.
příprava na odpočinek

13:00 – 14:15 hod.
odpočinek na lehátkách poslech pohádky, probouzení, tělovýchovná chvilka, hygiena

14:45 – 17:00 hod.
svačina, odpolední zájmové činnosti, hry a spontánní činnosti, pobyt venku

Školní řád

Školní řád skolnirad-2019-2020.doc