Platby

Úplata za vzdělávání (dále jen školné)


Provozní řád školní jídelny: provozniradskolnijidelny-stola-2.doc


Platba za školné  550,- Kč měsíčně

Děti, které ve školním roce 2019/2020 dovrší  6 let věku mají ze zákona předškolní vzdělávání zdarma (předškoláci). Děti s odloženou školní docházkou, které zůstávají v MŠ jsou od úplaty za vzdělávání osvobozeny.

Číslo účtu : 30015-0212595309/0800

Lze platit:

  • trvalým příkazem
  • jednorázovým příkazem – možno i více plateb najednou
    (září - prosinec, leden - červen)

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol a jméno dítěte!

Platby školného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!


Stravné

Celodenní stravné (svačina + oběd + svačina)     37,- Kč / den
Děti s odkladem školní docházky    39,- Kč / den

Číslo účtu: 19-0212595309/0800

Lze platit:

  • trvalým příkazem – paní hospodářka provede 1x / pololetí vyúčtování
  • jednorázovým příkazem

Vždy prosím uvádějte přidělený variabilní symbol a jméno dítěte!

Platby stravného uhraďte nejpozději do 10. dne v měsíci!


HOSPODÁŘKA / vedoucí školního stravování / :       

Andrea Pošíková tel: 607 920 480