Mateřská škola Nad Štolou 6


Virtuální prohlídka MŠ http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1178/vtour/tour.html

Uzavření mateřských škol

 od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření o úplném uzavření mateřských škol od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021. Provoz mateřských škol  podle školského zákona, zakazuje  osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Ošetřovné odkaz zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Karanténa v 1. třídě od 9.2.-14.2.2021 - podrobnosti opatření.pdf

Elektronický předzápis bude probíhat od 12.- 25. 4. 2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 bude 4. - 5. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. února do 28. února 2021 

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je
zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních
pravidel podle Manuálu.
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
roušky.
Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do
prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech
s tím, že se omezí kontakt třetích osob
s osobami v prostorách školy.

"Školkovné" - DAŇOVÝ ODPOČET RODIČE ZA ÚHRADU ŠKOLNÉHO.docx

Zdravá školní jídelna.pdf  Seznam alergenů.pdf ,

Jídelníček 22.- 26. 2. 2021.pdf

Poradna pro rodiče

https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/socialni-oblast/poradna-pro-rodice/

https://www.praha7.cz/praha-7-nabizi-pomocnou-ruku-rodicum-spousti-poradnu-pro-krizove-situace/

Fond solidarity- Fond solidarity MŠ Nad Štolou.docx

MANUÁL pro rodiče zahájení školního roku-2.docx

FORMULÁŘ - Ošetřovné-potvrzení_školy.pdf

Seznam přijatých dětí - seznam dětí podle reg.čísel.pdf

Čestné prohlášení pdf

Pokyny pro zákonné zástupce - podmínky provozu


Náměty na tvoření s dětmi: http://www.predskolaci.cz/

Koronavirus_Co_dělat_abychom_ho_společně_zvládli.pd

https://www.sesokolemdozivota.cz/akce-workshopy-seminare

řadu pracovních učebnic pro MŠ najdete na webu Předškolák.

počet tříd: 3

ředitelka mateřské školy: Linda Kovářová
zástup. ředitelky: Lenka Baláková
tel: 233 371 448, 733 663 522

e-mail: mts_nadstolou@volny.cz

 Od 1.3.2021 jsme zapojeni do projektu Šablony III. Finance budou využity na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, polytechnické vzdělávání, podporu kreativity a logického myšlení a tematická setkávání a spolupráce s rodiči. https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg


Charakteristika školky

Mateřská škola se nachází v činžovním domě u Letenské pláně v Praze 7. Interiér školy i rozmístění tříd připomíná příjemné rodinné prostředí. V přízemí je 1 třída s vlastním zázemím a také školní kuchyně, ze které se jídlo dopravuje výtahem do prvního patra. V prvním patře jsou 2 třídy se sociálním zázemím a přípravna kuchyně. Kuchyň byla zrekonstruována v roce 2009.

Školní zahradu ve vnitrobloku se nám podařilo zrekonstruovat v létě 2008 tak, aby dispoziční řešení bylo vhodné pro předškolní děti (dostatek k pohybovým aktivitám, přehledný pedagogický terén a kvalitní povrchová úprava s vzrostlou zelení umožňuje celoroční pobyt dětí na školní zahradě. (vzrostlá zeleň, zastínění pískoviště, hřiště, mlhoviště, zavlažovací systém a vytvoření klidových herních prostorů a domečků respektují potřeby dítěte předškolního věku.

Mateřská škola Nad Štolou je trojtřídní mateřskou školou

kde jsou děti rozděleny do tříd podle věku:

  • 1. třída  3 – 4,5 roku  - Linda Kovářová, Barbora Posejpalová
  • 2. třída  4 – 5,5 roku  - Lenka Baláková, Jitka Míčková, Věra Klocperková
  • 3. třída  5 – 6,5 roku  - Klára Marková, Lucie Ondračková

V každé třídě pracují pedagogové podle vlastních třídních programů rámcového vzdělávacího programu, které jsou aktualizovány podle potřeby a zájmu dětí.

Provoz mateřské školy

se podle možností snaží přizpůsobit potřebám a požadavkům rodičů.
Provozní doba mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin Naše mateřská škola spolupracuje se základními školami a s Rodinným centrem Letná. 

Nabízíme pro děti zájmové kroužky (keramika, angličtina, dramatický kroužek). V mateřské škole je pro děti zajištěno stravování podle platných předpisů. Děti do jídla nenutíme. Během celého dne je zajištěn pitný režim ve třídách a při pobytu venku.