Mateřská škola Nad Štolou 6


Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz začíná od 1. 7. 2019 do 19. 7. 2019    na MŠ Janovského.

Adresa: Janovského 52, Praha 7

Tel: 220 870 517, mobil 604 506 024 

Provoz:

MŠ Janovského je otevřena od 7:00 hod do 17:00 hod.

Příchod dětí do MŠ je do 8:15 hod.

Vyzvedávání dětí: po obědě od 12:15 hod do 12:50 hod, odpoledne od 14:45 hod

S sebou věci na převlečení, bačkory, pyžamo, náhradní oblečení.

Prosíme omlouvejte děti do 8:30hod na tel.č. 220 870 517 nebo mobil: 604 506 024


Seznam dětí přijatých pro školní rok 2019/2020: Pouze přijatí EV.Č. 2019.xls


Formuláře k zápisu:

1)  Evidenční_list_vyjádření_lékaře-2019-20.doc

2)  ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2019-2020.doc


počet tříd: 3
ředitelka školy: Mgr. Dagmar Marková
zástup. ředitelky: Lenka Baláková
tel: 233 371 448, 733 663 522skolniradstola-2017-2018.pdf
e-mail: mts_nadstolou@volny.cz

Charakteristika školky

Mateřská škola se nachází v činžovním domě u Letenské pláně v Praze 7. Interiér školy i rozmístění tříd připomíná příjemné rodinné prostředí. V přízemí je 1 třída s vlastním zázemím a také školní kuchyně, ze které se jídlo dopravuje výtahem do prvního patra. V prvním patře jsou 2 třídy se sociálním zázemím a přípravna kuchyně. Kuchyň byla zrekonstruována v roce 2009.

Školní zahradu ve vnitrobloku se nám podařilo zrekonstruovat v létě 2008 tak, aby dispoziční řešení bylo vhodné pro předškolní děti (dostatek k pohybovým aktivitám, přehledný pedagogický terén a kvalitní povrchová úprava s vzrostlou zelení umožňuje celoroční pobyt dětí na školní zahradě. (vzrostlá zeleň, zastínění pískoviště, hřiště, mlhoviště, zavlažovací systém a vytvoření klidových herních prostorů a domečků respektují potřeby dítěte předškolního věku.

Mateřská škola Nad Štolou je trojtřídní mateřskou školou

kde jsou děti rozděleny do tříd podle věku:

  • 1. třída  3 – 4,5 roku  - Linda Kovářová, Barbora Posejpalová
  • 2. třída  4 – 5,5 roku  - Lenka Baláková, Jitka Míčková, Dagmar Marková
  • 3. třída  5 – 6,5 roku  - Klára Marková, Lucie Ondračková

V každé třídě pracují pedagogové podle vlastních třídních programů rámcového vzdělávacího programu, které jsou aktualizovány podle potřeby a zájmu dětí.

Provoz mateřské školy

se podle možností snaží přizpůsobit potřebám a požadavkům rodičů.
Provozní doba mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin Naše mateřská škola spolupracuje se základními školami a s Rodinným centrem Letná. 

Nabízíme pro děti zájmové kroužky (keramika, angličtina, dramatický kroužek). V mateřské škole je pro děti zajištěno stravování podle platných předpisů. Děti do jídla nenutíme. Během celého dne je zajištěn pitný režim ve třídách a při pobytu venku.