Mateřská škola
Nad Štolou
Janovského

"Rok v mateřské škole s úsměvem"

Název: Mateřská škola, Praha 7, 170 00, Nad Štolou 6
Zařazení do sítě škol: 1. 1. 2001
Zřizovatel: Městská část Praha 7, Nábřeží kpt. Jaroše 7/1000, 170 00 Praha 7

Ředitelka školy: Linda Kovářová
IČ: 70886261
Tel: 233 371 448
e-mail: mts_nadstolou@volny.cz

Příspěvková organizace zahrnuje tyto součásti:
Mateřskou školu Nad Štolou 6/1277 a Mateřskou školu Janovského 52/995