Mateřská škola Janovského

Uzavření mateřských škol

 od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření o úplném uzavření mateřských škol od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021. Provoz mateřských škol  podle školského zákona, zakazuje  osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Ošetřovné odkaz zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Elektronický předzápis bude probíhat od 12.- 25. 4. 2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 bude 4. - 5. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. února do 28. února 2021

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je
zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních
pravidel podle Manuálu.
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
roušky.
Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do
prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech
s tím, že se omezí kontakt třetích osob
s osobami v prostorách školy.

"Školkovné" - DAŇOVÝ ODPOČET RODIČE ZA ÚHRADU ŠKOLNÉHO.docx

Zdravá školní jídelna.pdf 

Seznam alergenů.pdf 

Jídelníček 22.- 26. 2. 2021.pdf

Poradna pro rodiče

https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/socialni-oblast/poradna-pro-rodice/

https://www.praha7.cz/praha-7-nabizi-pomocnou-ruku-rodicum-spousti-poradnu-pro-krizove-situace/

Fond solidarity -  Fond solidarity MŠ Nad Štolou.docx

MANUÁL pro rodiče na začátek školního roku .docx

FORMULÁŘ - Ošetřovné-potvrzení_školy.pdf

Seznam přijatých dětí - Janovského podle reg.čísel.docx

Čestné prohlášení pdf

Pokyny pro zákonné zástupce - podmínky provozu

Náměty na tvoření s dětmi: http://www.predskolaci.cz/

Koronavirus_Co_dělat_abychom_ho_společně_zvládli.pdf
počet tříd: 2

zást. řed. pověřená vedením mateřské školy Janovského: Šárka Novotná

tel: 220 870 517, 604 506 024
e-mail: ms.janovskeho@centrum.czCharakteristika Mateřské školy

Janovského 52


Mateřská škola je umístěna ve dvou soukromých domech v přízemí se samostatnými vchody pro první a druhou třídu z ulice Janovského 52 a se samostatným vchodem pro školní jídelnu z ulice Strojnická 17. Škola v létě 2010 prošla rozsáhlou rekonstrukcí kuchyně a ostatních prostor. Podařilo se nám vybavit školu novým nábytkem, koberci, linem, při projektování rekonstrukce kuchyně jsme změnily vnitřní dispoziční řešení interiéru a rozšířily o nový komunikační prostor pro děti a učitelky.

Mateřská škola může používat zahradu, která je umístěna ve vnitrobloku Schnirchova. V roce 2014 byla Městskou částí Praha 7 celá zahrada zrekonstruována. Na zahradě je nový domeček se sociálním zázemím a zastřešeným prostorem se stolky a lavičkami. Rozlehlá zahrada je vybavena novými herními prvky, pískovištěm a terén je vhodně upravený pro pobyt dětí venku / umělý povrch, zatravněná plocha a dlážděné cesty lemované lavičkami/.

Škola je umístěna v blízkosti Stromovky a Výstaviště, obojí využíváme pro pobyt dětí venku.

Mateřská škola Janovského je dvoutřídní, rozdělení do tříd je podle věku dětí:

                                    1. třída  3 – 4,5 roku – Šárka Novotná, Lucie Sedláčková

                                    2. třída  4,5 – 6 roku – Lenka Scholzová, Martina Ruxová

V každé třídě pracují pedagogové podle vlastních třídních programů rámcového vzdělávacího programu, které jsou aktualizovány podle potřeby a zájmu dětí.

Provoz mateřské školy se podle možností snaží přizpůsobit potřebám a požadavkům rodičů.

Provozní doba mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin

Naše mateřská škola spolupracuje se základními školami a s domem seniorů v Janovského ulici.

Nabízíme pro děti zájmový kroužek (keramika).

V mateřské škole je pro děti zajištěno stravování podle platných předpisů. Děti do jídla nenutíme. Během celého dne je zajištěn pitný režim ve třídách a při pobytu venku.