Janovského

Zápis do MŠ

 6.5. a 7.5. 2019 


Seznam dětí přijatých pro školní rok 2019/2020: PŘIJATÁ_REG.ČÍSLA Janovského.docx


Formuláře k zápisu:

1)  Evidenční_list_vyjádření_lékaře-2019-20.doc

2)  ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2019-2020.docpočet tříd: 2

zást. řed. pověřená vedením mateřské školy Janovského: Šárka Novotná

zástup. ředitelky: Renata Čížková

tel: 202 870 517, 604 506 024
e-mail: ms.janovskeho@centrum.czCharakteristika Mateřské školy

Janovského 52


Mateřská škola je umístěna ve dvou soukromých domech v přízemí se samostatnými vchody pro první a druhou třídu z ulice Janovského 52 a se samostatným vchodem pro školní jídelnu z ulice Strojnická 17. Škola v létě 2010 prošla rozsáhlou rekonstrukcí kuchyně a ostatních prostor. Podařilo se nám vybavit školu novým nábytkem, koberci, linem, při projektování rekonstrukce kuchyně jsme změnily vnitřní dispoziční řešení interiéru a rozšířily o nový komunikační prostor pro děti a učitelky.

Mateřská škola může používat zahradu, která je umístěna ve vnitrobloku Schnirchova. V roce 2014 byla Městskou částí Praha 7 celá zahrada zrekonstruována. Na zahradě je nový domeček se sociálním zázemím a zastřešeným prostorem se stolky a lavičkami. Rozlehlá zahrada je vybavena novými herními prvky, pískovištěm a terén je vhodně upravený pro pobyt dětí venku / umělý povrch, zatravněná plocha a dlážděné cesty lemované lavičkami/.

Škola je umístěna v blízkosti Stromovky a Výstaviště, obojí využíváme pro pobyt dětí venku.

Mateřská škola Janovského je dvoutřídní, rozdělení do tříd je podle věku dětí:

                                    1. třída  3 – 4,5 roku – Šárka Novotná, Lucie Sedláčková

                                    2. třída  4,5 – 6 roku – Renata Čížková, Ivana Kobrlová

V každé třídě pracují pedagogové podle vlastních třídních programů rámcového vzdělávacího programu, které jsou aktualizovány podle potřeby a zájmu dětí.

Provoz mateřské školy se podle možností snaží přizpůsobit potřebám a požadavkům rodičů.

Provozní doba mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin

Naše mateřská škola spolupracuje se základními školami a s domem seniorů v Janovského ulici.

Nabízíme pro děti zájmový kroužek (keramika).

V mateřské škole je pro děti zajištěno stravování podle platných předpisů. Děti do jídla nenutíme. Během celého dne je zajištěn pitný režim ve třídách a při pobytu venku.